Угода користувача

Місія Improve.me — зробити життя кращим за допомогою нових знань. Сайт дозволяємо будь-якій особі в будь-якій точці світу створювати та обмінюватися освітніми матеріалами (викладачі) та зареєструватися для отримання доступу до освітніх матеріалів (студенти). Запропонована Правовласником модель торгового майданчика найкраще підходить для надання корисних навчальних матеріалів Користувачам. Щоб підтримувати безпеку платформи та послуг для Користувачів, Правовласника та спільноти викладачів та студентів, Правовласником були розроблені певні правила, які викладені в цій Угоді користувача. Такі правила застосовуються до всіх дій на веб-сайті https://improveme.tech/.

Також у Політиці конфіденційності та захисту Персональних даних викладена детальна інформацію щодо обробки таких Персональних даних Користувачів.

1.   Визначення понять

1.1.         "Сайт" означає інформаційну одиницю в Інтернеті, ресурс із веб-сторінок (документів), які об'єднані спільною темою та пов'язані один з одним за допомогою посилань, а також платформа Improve.me. Сайт зареєстрований на Правовласника та обов'язково прив'язаний до конкретного домену, що є адресою Сайту. Ця Угода користувача  розроблена для наступного сайту: https://improveme.tech/.

1.2.         "Користувач" означає юридичну або фізичну особу (викладач та студент), яка:

·     користується Сайтом та/або отримала доступ до Контенту та/або послуг, які надаються за допомогою Сайту;

·     дала свою згоду на дотримання правил користування Сайтом, викладених у тексті цієї Угоди, шляхом проставлення спеціального символу у відведеному полі на Сайті.

1.3.         "Правовласник" означає особу, на ім'я якої зареєстровано Сайт, а саме Фізична особа-підприємець Тоцький Роман Олександрович, РНОКПП 3539603498, який є власником Сайту та керує Сайтом.

1.4.         "Контент сайту" – це всі об'єкти, розміщені Правовласником та/або третіми особами (з дозволу Правовласника) на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, музика, звуки, інформація, повідомлення та/або інші об'єкти схожого призначення, їх добірки чи комбінації.

1.5.         "ПЗ сайту" означає програмне забезпечення, розроблене Правовласником (та/або третіми особами за дорученням Правовласника) для Сайту, включаючи, однак не обмежуючись, весь софт, скрипти, коди (HTML коди), програми тощо.

1.6.         "Послуги" означає сукупно Контент сайту та ПЗ сайту. 

2.   Загальні положення

2.1.         Ця Угода визначає правила та порядок використання Сайту, права та обов'язки Користувачів, а також регулює поведінку Користувачів при отриманні доступу до Сайту.

2.2.         Ця Угода є договором приєднання в контексті статей 633, 634 Цивільного кодексу України та міжнародних угод, що виключає можливість Користувача пропонувати свої умови такої Угоди.

2.3.         Ця Угода є обов'язковою для виконання як Правовласником, так і Користувачем.

2.4.         Правовласник залишає за собою право без попереднього попередження (повідомлення) Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Угоди та/або відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено умовами нової редакції такої Угоди. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за актуальною редакцією Угоди.

2.5.         Продовження користування Сайтом після будь-яких змін Угоди є однозначним і достатнім підтвердженням згоди Користувача з новими умовами Угоди.

2.6.         Користувач погоджується з тим, що реєструючись на Сайті, отримуючи доступ та/або використовуючи Послуги/Контент сайту, Користувач погоджуєтеся укласти юридично зобов'язуючу угоду з Правовласником. Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди, то не реєструється, не отримуйте доступ або іншим чином не використовуйте будь-які Послуги.

2.7.         Якщо Користувач є викладачем та приймає Умови та використовує Послуги  Сайту від імені компанії, організації, уряду чи іншої юридичної особи, такий Користувач  запевняє та гарантує, що має відповідні повноваження.

2.8.         Будь-яка версія цієї Угоди мовою, відмінною від української, надається для зручності, і Користувач розумієте та погоджуєтеся з тим, що за будь-яких спорів версія українською мовою матиме переважну силу

2.9.         Якщо будь-яка частина цієї Угоди буде визнана недійсною або незастосовною відповідно до норм чинного законодавства України, таке положення буде замінено дійсним та здійсненним положенням, яке найбільше відповідає наміру початкового положення, при цьому решта умов  цієї Угоди залишатиметься в силі.

2.10.      У випадку, якщо Правовласник  не одразу здійснив власні права та/або відмовився від власних прав, це не означає відмову від  прав Правовласника, визначених цією Угодою, і Правовласник маємо право вимагати  дотримання таких прав у майбутньому. Якщо Правовласник вирішить відмовитись від будь-яких власних прав у конкретній ситуації, це не означає відмову від прав Правовласника в цілому в майбутньому.

3.      Обліковий запис

3.1.         Для використання Сайту Користувачі не повинні бути обмеженими у праві доступу до Сайту та/або до Контенту сайту та/або до Послуг на підставі рішення суду, яке набуло чинності, або у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України та/або умовами цієї Угоди.

3.2.         Для використання більшості функцій Сайту необхідно мати обліковий запис. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження паролю у надійному місці, оскільки Користувач відповідаєте за всі дії, пов'язані з власним обліковим записом. Користувач  повинен досягти віку згоди на використання онлайн-сервісів у країні проживання Користувача, щоб скористатися Сайтом.

3.3.         Користувач повинен мати обліковий запис, щоб скористатися більшістю функцій Сайту, у тому числі, щоб придбати та мати доступ до матеріалів або надіслати матеріали для публікації. Під час налаштування та ведення облікового запису Користувач повинен надати та продовжувати надавати точну т повну інформацію, у тому числі дійсну адресу електронної пошти.

3.4.         Користувач берете на себе повну відповідальність за власний обліковий запис та всі дії в обліковому записі Користувача, у тому числі за будь-які збитки (завдані нам або будь-якій іншій особі), які виникли у зв'язку з використанням будь-якого облікового запису Користувача без дозволу Користувача третіми особами. Це означає, що Користувач повинен бути обережними при поводженні з паролем до власного облікового запису.

3.5.         Користувач не повинен передавати власний обліковий запис третім особам та/або використовувати чужий обліковий запис. Якщо Користувач зв'яжетесь з Правовласником, щоб запросити доступ до облікового запису, Правовласник надасть Користувачу такий доступ, тільки якщо Користувач надасть  інформацію, необхідну для підтвердження права Користувача на володіння відповідним обліковим записом.

3.6.         У разі смерті Користувача його обліковий запис буде закрито.

3.7.         Користувач  не можете надавати доступ до облікових даних для входу в систему будь-якій третій особі. Користувач несете відповідальність за дії з власним обліковим записом, і Правовласник не буде втручатися у суперечки між студентами чи викладачами, які поділилися своїми обліковими даними для входу. Правовласник може запитати деяку інформацію про Користувача, щоб переконатися, що такий Користувач дійсно є власником відповідного облікового запису.

4.   Інтелектуальна власність та права Правовласника

4.1.         Правовласнику належать всі без винятку права інтелектуальної власності, включаючи майнові права інтелектуальної власності, весь Контент сайту, а також Сайт, у тому числі, справжні та майбутні програми та сервіси, а також такі об'єкти, як логотипи, API, код та матеріали, створені співробітниками Правовласника. ПЗ сайту, Контент сайту, платформа Improve.me та Послуги захищені авторським правом та торговою маркою у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України, а також міжнародними договорами та конвенціями у галузі захисту об'єктів інтелектуальної власності. Користувач не має права втручатися в роботу Сайту та/або використовувати Контент сайту без дозволу.

4.2.         Всі права, права інтелектуальної власності та майнові права на платформу Improve.me та Послуги, у тому числі на Сайт, існуючі та/або майбутні програми, API, бази даних та матеріали, які надсилають або надають співробітники або партнери Правовласника за допомогою Послуг (за винятком, матеріали, надані викладачами та студентами), є і залишаються ексклюзивною власністю Правовласника та ліцензіарів Правовласника.

4.3.          Будь-які відгуки, коментарі чи пропозиції, які Користувач можете надати щодо платформи Improve.me, Правовласника  та/або Послу є виключно добровільними, і ми Правовласник має права використовувати такі відгуки, коментарі чи пропозиції на власний розсуд і без будь-яких зобов'язань перед Користувачем.

4.4.         Користувач не маєте права виконувати будь-які з наведених нижче дій під час доступу або використання Сайту (платформи Improve.me):

·       отримувати доступ, перешкоджати функціонуванню або використовувати закриті від публічного доступу розділи платформи Improve.me (у тому числі, зберігання матеріалів), комп'ютерні системи Improve.me або технічні системи передачі даних постачальників послуг Improve.me.

·       відключати, перешкоджати роботі або намагатися обійти будь-які функції платформ Improve.me, пов'язані з безпекою, або здійснювати пошук, сканувати або тестувати вразливість будь-яких систем Сайту;

·       копіювати, змінювати, створювати похідні роботи, здійснювати розтин технології, дизасемблювати чи в інший спосіб намагатися дізнатися вихідний код чи матеріали на платформі Improve.me ата/бо в Послугах;

·       отримувати доступ або здійснювати пошук або намагатися отримати доступ або здійснити пошук на платформі Improve.me будь-яким способом (автоматизованим чи іншим), відмінним від наявних в даний час функціональних можливостей пошуку, які надаються через Сайт, мобільні програми або API (і лише відповідно з положеннями та умовами таких API);

·       забороняється використовувати веб-скрейпінг, програми-обхідники, пошукові роботи або використовувати інші автоматизовані засоби будь-якого роду для доступу до Послуг;

·       будь-яким чином використовувати Послуги для надсилання даних із зазначенням зміненого, що вводить в оману або неправдиве джерело таких даних (наприклад, відправлення повідомлень електронної пошти, адресатом яких нібито є Improve.me); та/або перешкоджати або переривати (або намагатися зробити це) доступ будь-якого Користувача, комп'ютера чи мережі, в тому числі, крім іншого, відправляти віруси, перевантажувати, розміщувати надлишкові коментарі, розсилати спам або здійснювати масові поштові розсилки на платформі Improve.me або через Послуги чи будь-яким Сайту та Послуг.

4.5.         Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, модифікувати, компілювати, розповсюджувати, відображати в будь-якій формі, публікувати, завантажувати, передавати, продавати та/або іншим способом поширювати та/або використовувати Контент сайту та ПЗ сайту, крім випадків, коли такі дії прямо дозволені умовами цієї Угоди та/або нормами чинного законодавства України.

4.6.         Ніщо в тексті цієї Угоди не може бути витлумачено як передача Користувачеві будь-яких виключних прав на платформу Improve.me, Сайт,  Контент сайту (повністю та/або окремо), Послуги та/або ПЗ сайту.

4.7.         Правовласник має всі права щодо торговельних марок (знаків для товарів та послуг), комерційних (бізнес) найменувань, брендів, логотипів, зареєстрованих на ім'я Правовласника (далі за текстом - "Торговельні марки"). Такі Торгові марки захищаються нормами чинного законодавства України та ніщо в тексті цієї Угоди не може бути витлумачено як надання будь-якої ліцензії Користувачеві на використання таких Торговельних марок.

5.   Порядок роботи з Сайтом

5.1.         Під час використання Сайту Користувач зобов'язується дотримуватись наступних правил:

·     дотримуватися всіх зобов'язань, взятих на себе Користувачем у зв'язку з приєднанням до цієї Угоди;

·     не вчиняти будь-які дії (з використанням засобів автоматизації або без таких засобів), спрямовані на збирання будь-яких персональних даних інших Користувачів;

·     не вживати будь-яких дій та не допомагати третім особам у вчиненні дій, спрямованих на підрив роботи Сайту, включаючи, однак не обмежуючись: завантажувати віруси та/або шкідливий код; вчиняти дії, які можуть призвести до відключення Сайту, порушення нормальної роботи Сайту та/або ПЗ сайту, та/або до погіршення зовнішнього вигляду Сайту та/або Контенту Сайту.

·     не вживати будь-яких інших дій, які є незаконними, шахрайськими, дискримінаційними або такими, що вводять в оману.

5.2.         Використання Послуг/Контенту сайту та поведінка Користувача на Сайті має відповідати вимогам місцевого та національного законодавства країни проживання Користувача. Користувач несете повну відповідальність за власну поінформованість та дотримання вимог чинного законодавства, які застосовуються до Користувача.

5.3.         Правовласник не бере не себе відповідальності за оплату та повернення коштів за Послуги на платформах-партнерах, які підключені до Сайту.

5.4.         Правовласник може на власний розсуд наполягати на дотриманні умов цієї  Угоди. Правовласник  маємо право обмежити або припинити дозвіл на використання Користувачем Сайту та/або Послуг та/або Контенту сайту, або заблокувати обліковий запис Користувача у будь-який час, з повідомленням або без такого, за наявності будь-якої причини або через ї відсутність за будь-яке порушення умов цієї Угоди, якщо:

·       Користувач  не сплатить будь-які збори своєчасно;

·       у разі надходження шахрайських запитів на відшкодування коштів, на вимогу правоохоронних органів чи державних установ, після тривалого періоду відсутності активності Користувача на Сайті, внаслідок непередбачених технічних помилок чи проблем;

·       Правовласник запідозрить, що Користувач бере участь у шахрайській та незаконній діяльності або за наявності будь-якої іншої причини та/або через її відсутність.

У разі такого припинення Правовласник  може видалити обліковий запис Користувача.

5.5.         Матеріали Користувача можуть бути доступні на Сайті, навіть якщо діяв облікового запису відповідного Користувача була заблокована або припинена.

5.6.         Користувач  погоджується з тим, що Правовласник не несе жодної відповідальності перед  Користувачем та/або будь-якою третьою стороною за припинення дії облікового запису відповідного Користувача, видалення матеріалів Користувача та/або блокування доступу Користувача до Сайту, Послуг та/або Контенту.

6.   Запит до отримання інформації

6.1.         Якщо у Користувача виникли питання щодо умов цієї Угоди та/або порядку/спосіб їх виконання, Користувач може адресувати такі питання Правовласнику, звернувшись до служби підтримки в особистому кабінеті Користувача.

6.2.         Співробітники та представники Правовласника зобов'язуються докласти всіх можливих зусиль для відповіді на такий запит протягом розумного періоду часу. 

7.      Відмова від відповідальності

7.1.         У випадку, якщо платформа Improve.me не буде працювати або у зв'язку з плановим обслуговуванням, та/або через будь-які проблеми на Сайті, Користувач погоджуєтесь з тим, що не будете пред'являти регресивні вимоги щодо Правовласника  у всіх вказаних вище випадках.

7.2.         Доступ до Сайту, платформи Improve.me та Послуг надається Користувачеві "як є". Правовласник  не обіцяє та не гарантує, що Послуги платформи Improve.me та/або Сайт можуть підходити та/або не підходити потребам, цілям, очікуванням Користувача, та у зв'язку з чим Правовласник  не гарантує будь-якого специфічного результату чи наслідку внаслідок використання Користувачем платформи Improve.me, Сайту та/або Послуг.

7.3.         Правовласник  (та його афілійовані  особи, постачальники, партнери та агенти) не робить жодних заяв і не надає гарантій щодо придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності наданих Послуг або їх матеріалів, а також у явному вигляді відмовляється від будь-яких  гарантій чи умов (явних чи передбачуваних), зокрема гарантій товарної придатності, придатності певної мети, правової чинності та не порушення прав інтелектуальної власності.

7.4.         Правовласник  (та його афілійовані  особи, постачальники, партнери та агенти)  не дає жодних гарантій, що Користувач  отримає конкретні результати від використання Послуг. Використання Послуг (у тому числі, будь-яких матеріалів) здійснюється виключно на власний ризик Користувача. Деякі юрисдикції не допускають виключення певних гарантій, так що деякі із зазначених вище винятків можуть бути не застосовні до Користувача.

7.5.         Правовласник може вирішити припинити надання певних функцій Послуг у будь-який час та з будь-якої причини. За жодних обставин Правовласник  та його афілійовані  особи, постачальники, партнери та агенти не несуть жодної відповідальності за будь-які збитки внаслідок такого припинення дії або відсутності доступу до таких функцій.

7.6.         Правовласник  не несе відповідальності за затримки чи неможливість надати будь-які з Послуг у результаті подій поза контролем Правовласника, наприклад, військових дій, хвилювань чи саботажу; стихійних лих; відключення електропостачання, інтернету чи телекомунікацій; чи державних обмежень.

8.      Інші умови

8.1.         Усі спори та розбіжності, що виникають під час виконання умов цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Правовласником та Користувачем.

8.2.         У разі неможливості досягти згоди за допомогою переговорів спір передається для вирішення в судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства України.

8.3.         Ця Угода та відносини між Правовласником та Користувачами укладені у відповідності до норм чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.4.         Правовласник не бере на себе будь-який обов'язок щодо повідомлення Користувачів про майбутні зміни тексту цієї Угоди. Якщо після змін та/або доповнень у тексті цієї Угоди Користувач продовжує користуватися Сайтом, це означає, що Користувач ознайомлений зі змінами та/або доповненнями та прийняв їх у повному обсязі без будь-яких заперечень.

Improveme.Tech
©2024 Improveme.Tech
×