Політика конфіденційності та захисту персональних даних

1.   Визначення понять

1.1.         "Закон" означає Закон України «Про захист персональних даних» з усіма змінами та доповненнями.

1.2.         "Сайт" означає інформаційну одиницю в Інтернеті, ресурс із веб-сторінок (документів), які об'єднані спільною темою та пов'язані один з одним за допомогою посилань. Сайт зареєстрований на Правовласника та обов'язково прив'язаний до конкретного домену, що є адресою Сайту. Ця Політика розроблена для наступного сайту: https://improveme.tech/.

1.3.         "Персональні дані" означає сукупність особистих даних та/або неперсоніфікованої інформації про Користувача, що надається Правовласнику в результаті використання Користувачем Сайту та/або автоматично збирається Правовласником та/або третіми особами.

1.4.         "Політика" означає цю Політику конфіденційності та захисту персональних даних для Сайту (з усіма наявними доповненнями та змінами).

1.5.         "Користувач" означає юридичну або фізичну особу, яка користується Сайтом та/або отримала до неї доступ з будь-якого пристрою.

1.6.         "Угода користувача" означає угоду, що укладається між Правовласником та Користувачем щодо порядку, правил та особливостей використання Сайту. Користувач приєднується до такої угоди і не має права вносити та/або вимагати внесення до такої Угоди будь-яких змін чи доповнень.

1.7.         "Правовласник" означає особу, на ім'я якої зареєстровано Сайт, а саме Фізична особа-підприємець Тоцький Роман Олександрович, РНОКПП 3539603498, адреса реєстрації: Україна, 03115, м. Київ, вул. Феодори Пушиної (Ореста Васкула), буд. 23, кв. 12.

2.   Відносини, на які поширюється Політика

2.1.         Ця Політика використовується і застосовується виключно до Персональних даних, які отримуються від Користувача у зв'язку з використанням ним Сайту. Положення цієї Політики спрямовані на:

2.2.         Правила цієї Політики не застосовуються у разі обробки третіми особами Персональних даних, які добровільно надаються Користувачем.

2.3.         За допомогою використання Сайту Користувач:

·       погоджується з умовами цієї Політики та дає свою згоду Правовласнику на збирання, обробку, утримання та зберігання Персональних даних у порядку та на умовах, передбачених цією Політикою;

·       надає згоду на використання Правовласником файлів cookie відповідно до умов цієї політики при першому відвідуванні Сайту, що дозволить Правовласнику використовувати файли cookie щоразу, коли Користувач відвідує Сайт.

2.4.         Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики та/або окремими умовами цієї Політики, у такому разі Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Сайту.

2.5.         У зв'язку з наданням Персональних даних Користувач автоматично отримує такі права:

·     одержувати дані щодо обробки Персональних даних (підстави та цілі такої обробки, застосовувані способи обробки, відомості про осіб, які мають доступ до них або яким вони можуть бути розкриті на підставі договору або Закону);

·     отримувати дані про місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця Персональних даних, а саме – Правовласника який здійснює обробку Персональних даних;

·     отримувати дані про термін зберігання персональних даних;

·     отримувати дані про здійснену або про передбачувану транскордонну передачу Персональних даних;

·     оскаржити дії чи бездіяльність Правовласника до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку;

·     реалізовувати інші права у сфері захисту Персональних даних, передбачені Законом, іншими чинними нормативно-правовими актами чи положеннями цієї Політики.

3.   Перелік Персональних даних, що збираються

3.1.         У зв'язку з використанням Сайту Правовласник може автоматично збирати та обробляти наступну неперсоніфіковану інформацію про Користувача:

·     інформація про комп'ютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера, а також операційну систему;

·     інформація про відвідування та використання Користувачем цього Сайту, включаючи джерело посилань, тривалість відвідування, перегляди сторінок та шляхи навігації по Сайту;

·     інформація, щодо адреси електронної пошти, яку Користувач вводить при реєстрації на Сайті, а також для налаштування підписки на електронні листи та/або розсилку від Сайту;

·     інформація, яку вводить Користувач під час використання послуг на Сайті;

·     інформація, що генерується при використанні Сайту, в тому числі коли, як часто і за яких обставин Користувач використовує Сайт;

·     інформація, що стосується всього, що Користувач купує за допомогою переходу на платформи партнерів Правовласника, використовуючи послуги Сайту;

·     інформація про послуги, які використовує Користувач;

·     інформація, яку Користувач розміщує на Сайті з наміром опублікувати в мережі Інтернет, і яка включає ім'я Користувача, фотографії профілю та зміст повідомлень;

·     інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач  надсилаєте за допомогою електронної пошти або через Сайт, включаючи зміст та метадані;

·     будь-яка інша особиста інформація, яку надає Користувач.

3.2.         Користувач надає Правовласнику про себе наступні особисті (персональні) дані:

·     повні прізвище, ім'я та по батькові;

·     дату народження, вік та стать;

·     адреса електронної пошти;

·     номер мобільного телефону;

·     фотографії профілю;

·     інтереси та хобі;

·     відомості про освіту та зайнятість;

·     дані та інформація, що отримується в результаті об'єднання тих чи інших Персональних даних конкретного Користувача, а також дані та інформація, що одержані від третіх осіб (партнерів, маркетологів, дослідників).

3.3.         Користувач є єдиною відповідальною особою за повноту Персональних даних, що надаються, і зобов'язаний здійснювати своєчасну їх зміну (оновлення, перевірку, коригування) на регулярній основі.

3.4.         Правовласник виходить з того, що всі надані Користувачем Персональні дані є достовірними, і що Користувач підтримує таку інформацію в актуальному стані.

3.5.         Перш ніж розкривати Правовласнику Персональні дані третьої особи, Користувач зобов’язується отримати згоду від такої особи як на розкриття, так і на обробку таких Персональних даних, відповідно до цієї Політики. 

4.   Цілі збору та обробки Персональних даних

4.1.         Персональні дані, надані Правовласнику через Сайт, будуть використовуватися для цілей, зазначених у цій Політиці або на відповідних сторінках Сайту. Правовласник може використовувати Персональні дані Користувача для наступних цілей:

·     адміністрування Сайту та бізнесу;

·     персоналізація Сайту для Користувача;

·     надання Користувачу можливості користуватись послугами, доступними на Сайті;

·     постачання послуг, які використовуються через Сайт;

·     розсилка Користувачу інших пропозицій та новин;

·     розсилка повідомлень електронною поштою, які Користувач спеціально запросив;

·     інформаційна розсилка електронною поштою, якщо Користувач надав на те свою згоду (при цьому, Користувач має право відмовитися від розсилки у будь-який час);

·     відправка Користувачу маркетингових повідомлень, що стосуються бізнесу Правовласника та/або бізнесу ретельно відібраних третіх осіб, які, на думку Правовласника, можуть представляти для Користувача інтерес, електронною поштою або аналогічною технологією (Користувач можете повідомити Правовласника у будь-який час, якщо Користувачу більше не потрібні маркетингові повідомлення);

·     надання третім особам статистичної інформації про Користувачів;

·     робота із запитами та/або скаргами, наданими Користувачем  та/або про Користувача, що стосуються нашого Сайту;

·     забезпечення безпеки Сайту та запобігання шахрайству;

·     перевірка дотримання положень та умов, що регулюють використання Сайту з іншою метою;

·     для аналізу поведінки Користувача, а також виявлення переваг Користувача до певного виду контенту;

·     для оперативної та коректної роботи Сайту, поліпшення його функціональності та контенту;

·     для ідентифікації Користувача;

·     на дотримання вимог Закону;

·     для технічної підтримки Сайту, виявлення проблем у його роботі та їх усунення;

·     для будь-яких інших цілей за умови отримання окремої згоди від Користувача.

4.2.         Обробка Персональних даних складається з основних принципів:

·     законності цілей і способів обробки;

·     сумлінності;

·     відповідності цілей обробки Персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі таких Персональних даних;

·     відповідності обсягу та характеру оброблюваних Персональних даних заявленим цілям їх обробки.

4.3.         Обробка Персональних даних проводиться у випадках:

·     отримання згоди від Користувача;

·     досягнення Правовласником цілей, передбачених міжнародним договором, нормами чинного законодавства України чи Законом;

·     надання Користувачем своїх Персональних даних необмеженому колу особі;

·     виконання інших зобов'язань Правовласника перед Користувачем, включаючи, однак не обмежуючись, надання певних послуг та контенту Користувачеві;

4.4.         Налаштування конфіденційності можуть бути використані для обмеження публікації інформації Користувача на Сайті та можуть бути скориговані за допомогою елементів керування конфіденційністю на Сайті.

4.5.         Правовласник, без явної на те згоди Користувача, не має право надавати Персональні дані Користувача будь-якій третій стороні для цілей прямого маркетингу такої третьої сторони.

4.6.         У разі знеособлення Персональних даних, що не дозволяє прямо або опосередковано визначити Користувача, подальше використання та розкриття таких Персональних даних третім особам допускається і щодо таких осіб не застосовуються правила цієї Політики.

4.7.         Правовласник приймає всі можливі заходи для захисту конфіденційності отриманих Персональних даних, за винятком випадків, коли Користувач зробив такі дані загальнодоступними.

4.8.         Обробка Персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації та без використання таких засобів автоматизації.

5.   Розкриття Персональних даних

5.1.         Правовласник має право розкривати Персональні дані наступним особам:

·     своїм афілійованим особам, філіям та представництвам, відкритим як на території України, так і на території інших держав;

·     правонаступникам Правовласника, які виникли внаслідок його ліквідації, реорганізації чи банкрутства, та які отримали виняткові права володіння Сайтом;

·     третім особам виключно з метою надання та/або отримання Користувачем певного контенту та/або доступу до такого контенту; отримання послуг Сайту;

·     співробітникам, посадовим особам, страховикам, професійним консультантам, агентам, постачальникам та/або субпідрядникам Правовласника, якщо це необхідно для цілей, викладених у цій Політиці;

·     третім особам, коли Користувач дав згоду на розкриття, передачу або обробку своїх Персональних даних, а також в інших випадках, прямо передбачених нормами чинного законодавства України, Законом або цією Політикою.

5.2.         Правовласник має право розкривати Персональні дані:

·     до ступеня, передбаченого нормами чинного законодавства України;

·     у зв'язку з будь-якими поточними чи передбачуваними судовими правами;

·     з метою встановлення, здійснення або захисту законних прав Правовласника (включаючи надання інформації іншим особам з метою запобігання шахрайству);

·     покупцю (або потенційному покупцю) будь-якого бізнесу чи активу, що продає (або планує продати) Правовласник;

·     будь-якій особі, яка, на розумну думку Правовласника, може звернутися до суду чи іншого компетентного органу з проханням про розкриття таких Персональних даних, якщо, на розумну думку Правовласника, такий суд чи орган можуть з достатньою ймовірністю розпорядитися про розкриття таких Персональних даних.

5.3.         Правовласник розкриває Персональні дані тільки в тому випадку, якщо:

·     впевнений, що треті особи дотримуватимуться умов цієї Політики та вживатимуть таких самих заходів щодо захисту конфіденційності Персональних даних, які вживає безпосередньо Правовласник,

·     згоду на таке розкриття було попередньо висловлено Користувачем та/або допускається на підставі чинного законодавства та/або Закону.

 

6.      Міжнародна передача Персональних даних

6.1.         Інформація, яку Правовласник збирає, може зберігатися, оброблятися та передаватися між будь-якими країнами світу, в яких працює Правовласник, для цілей використання інформації відповідно до цієї Політики.

6.2.         Інформація, яку збирає Правовласник, може бути передана до таких країн, які не мають законів про захист Персональних даних, аналогічних чинним у Європейському економічному просторі: Сполучені Штати Америки, Японія, Китай та Індія.

6.3.         Персональні дані, які Користувач публікує на Сайті або надає для публікації на Сайті, може бути доступна через мережу Інтернет по всьому світу. Правовласник не може запобігти використанню та/або некоректному використанню таких Персональних даних третіми особами.

6.4.          Користувач прямо погоджується на передачу Персональних даних  та  інформації, описаних в цьому розділі цієї Політики.

7.      Порядок подачі скарг та запитань Правовласнику

7.1.         Кожен Користувач має право висловити своє заперечення Правовласнику проти обробки та зберігання його Персональних даних, шляхом надіслання такого запиту на електронну пошту: email.improve.me@gmail.com.

7.2.         Якщо у Користувача виникають питання, пов'язані з порядком застосування або використання цієї Політики, порядком та/або способом обробки Персональних даних, Користувач може поставити таке запитання надіславши на електронну пошту: email.improve.me@gmail.com.

7.3.         Користувач має право в будь-який момент змінити або видалити Персональні дані шляхом надсилання спеціального запиту Правовласнику на електронну пошту: email.improve.me@gmail.com.

7.4.         Правовласник має право відмовити у зміні та/або видаленні Персональних даних, якщо такі дії призведуть:

·     до порушення правил цієї Політики;

·     до порушення норма чинного законодавства України та/або Закону;

·     характер Персональних даних є доказом у будь-якому судовому процесі, що виник між Правовласником та Користувачем.

8.   Строки та порядок зберігання Персональних даних

8.1.         Зберігання Персональних даних здійснюється самостійно Правовласником.

8.2.         Зберігання здійснюється протягом всього терміну, необхідного для досягнення заявлених цілей обробки Персональних даних.

8.3.         Правовласник зобов'язується негайно після досягнення цілей обробки Персональних даних знищити такі дані або знеособити.

8.4.         Незалежно від положення цього розділу, Правовласник зберігає документи (включаючи електронні документи), що містять Персональні дані:

·       до ступеня, передбаченого нормами чинного законодавства України;

·       якщо Правовласник вважає, що документи можуть мати відношення до будь-якого поточного чи майбутнього судового розгляду;

·       з метою встановлення, здійснення або захисту законних прав Правовласника (включаючи надання інформації іншим особам з метою запобігання шахрайству).

8.5.         Використання Сайту призначене для осіб будь-якого віку, які отримують до нього доступ лише за умови надання попередньої згоди на обробку Персональних даних таких осіб.

9.   Порядок захисту Персональних даних

9.1.         Захист конфіденційності Персональних даних є першорядним та важливим завданням для Правовласника. Правовласник дотримується всіх необхідних міжнародних стандартів, правил та рекомендацій щодо захисту Персональних даних.

9.2.         Правовласник впровадив ряд технічних та організаційних методів, спрямованих на захист Персональних даних від розголошення та/або несанкціонованого доступу до таких Персональних даних третіх осіб.

9.3.         Користувач визнає, що передача інформації через мережу Інтернет за своєю суттю є небезпечною, і Правовласник не може гарантувати безпеку даних, що передаються через мережу Інтернет.

9.4.         Користувач несете відповідальність за збереження конфіденційності пароля, який Користувач використовує для доступу до Сайту; Правовласник не будемо запитувати пароль (за винятком випадків входу Сайт). 

10.          Файли cookie

10.1.      Сайт використовує файли cookie. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який надсилається веб-сервером у веб-браузер та зберігається браузером. Ідентифікатор потім відправляється назад на сервер щоразу, коли браузер запитує сторінку із сервера. Файли cookie можуть бути "постійними" або "сесійними": постійні файли cookie зберігаються веб-браузером і залишаються дійсними до встановленого терміну їх дії, якщо Користувач не видалив їх до закінчення терміну дії; сесійні файли cookie, з іншого боку, закінчуються наприкінці сеансу Користувача, коли веб-браузер закритий. Файли cookie, зазвичай, не містять жодної інформації, яка ідентифікує Користувача, але Персональні дані Користувача, які Правовласник зберігає, можуть бути пов'язана з інформацією, що зберігається у файлах cookie та отриманою з них.

10.2.      Правовласник  використовує як сесійні, так і постійні cookie на Сайті.

·       Нижче наведено назви файлів cookie, які Правовласник використовує на Сайті, та цілі, для яких вони використовуються:

Ø  Правовласник використовує Google Analytics, Facebook Pixel та Google Adwords на Сайті для розпізнавання комп'ютера, коли Користувач відвідує Сайт; відстежують Користувачів, коли такі Користувачі переміщуються Сайтом; дозволяють використовувати кошик покупок з використанням Сайту; покращують зручність використання Сайту; аналізують використання Сайту; адмініструють Сайт; запобігають шахрайству та підвищують безпеку Сайту; персоналізують Сайт для кожного Користувача; таргетують рекламні оголошення, які можуть становити особливий інтерес для конкретних Користувачів; описують цілі.

·       Більшість браузерів дозволяють Користувачу відмовитися приймати файли cookie, наприклад:

Ø  в Internet Explorer (версія 10) Користувач може заблокувати файли cookie за допомогою налаштувань перевизначення обробки файлів cookie, натиснувши “Сервіс”, “Властивості браузера”, “Конфіденційність”, а потім “Розширені налаштування”;

Ø  у Firefox (версія 24) Користувач може заблокувати всі файли cookie, натиснувши “Інструменти”, “Параметри”, “Конфіденційність”, вибравши “Використовувати налаштування для історії” з розкривного меню і знявши прапорець “Приймати файли cookie з сайтів”;

Ø  у Chrome (версія 29) Користувач може заблокувати всі файли cookie, перейшовши в меню "Налаштування та керування" і натиснувши "Налаштування", "Показати додаткові налаштування" та "Налаштування контенту", а потім вибравши "Блокувати сайти від встановлення будь-яких даних" під заголовком "Файли cookie".

10.3.      Блокування всіх файлів cookie негативно позначиться на зручності використання багатьох сайтів. Якщо Користувач  заблокує файли cookie, то не зможе використовувати всі функції Сайту.

10.4.      Користувач може видалити файли cookie, вже збережені на комп'ютері Користувача,  наприклад:

·       в Internet Explorer (версія 10) необхідно вручну видалити файли cookie (інструкції для цього можна знайти на сторінці http://support.microsoft.com/kb/278835);

·       у Firefox (версія 24) Користувач може видалити файли cookie, натиснувши “Інструменти”, “Параметри” та “Конфіденційність”, потім вибравши “Використовувати налаштування для історії”, натиснувши “Показати файли cookie“, а потім ”Видалити всі файли cookie”;

·       у Chrome (версія 29) Користувач може видалити всі файли cookie, перейшовши в меню "Налаштування та керування" і натиснувши "Налаштування", "Показати додаткові налаштування" та "Очистити дані перегляду", а потім вибравши "Видалити файли cookie та інші дані сайту та плагіна”, перш ніж натиснути “Очистити дані перегляду”.

11.          Заключні положення

11.1.      Правовласник  має право оновлювати цю Політику в будь-який час, публікуючи нову версію на Сайті. Користувач повинен періодично перевіряти цю сторінку, щоб переконатися, що розуміє зміст будь-яких зміни у цій Політиці. Правовласник можем повідомити Користувача про зміни в цій Політиці електронною поштою або через систему особистих повідомлень на Сайті.

11.2.      Сайт містить гіперпосилання та відомості про сайти третіх осіб. Правовласник не контролює і не несе відповідальності за політику конфіденційності та практику третіх осіб.

11.3.      Ця редакція Політики діє з моменту опублікування такої Політики на Сайті.

11.4.      Ця Політика може бути змінена в односторонньому порядку за ініціативною Правовласника. Правовласник не несе жодної відповідальності перед Користувачем за зміну умов цієї Політики без дозволу та/або згоди Користувача.

11.5.      Користувач сам зобов'язується регулярно перевіряти положення цієї Політики на предмет її можливої ​​зміни та/або доповнення.

11.6.      Користувач має право доручити Правовласнику надати Користувачу будь-які Персональні дані, які Правовласник зберігає про Користувача; надання такої інформації залежить від наступних умов:

·      надання відповідних доказів щодо ідентифікації особи Користувача (Правовласник має право запитати копію паспорта Користувача або ВД картки).

11.7.      Правовласник  може приховати Персональні дані, які Користувач попросить приховати, в межах, дозволених нормами чинного законодавства України та/або Закону.

11.8.      Користувач має право в будь-який час надати Правовласнику вказівку не опрацьовувати Персональні дані Користувача  в маркетингових цілях.

11.9.      На практиці Користувач, зазвичай, або прямо погоджується з тим, що Правовласник використовує Персональні дані Користувача в маркетингових цілях, або Правовласник  надає Користувачу можливість відмовитися від використання таких Персональних даних в маркетингових цілях.

11.10.  Ця Політика розроблена у відповідності до норм чинного законодавства України про захист персональних даних.

11.11.  Незалежно від заходів, що вживаються Правовласником щодо захисту конфіденційності одержуваних Персональних даних, Користувач вважається належним чином ознайомлений з тим, що будь-яка передача Персональних даних в мережі Інтернет не може бути гарантовано безпечною, а тому Користувач здійснює таку передачу Персональних даних на власний ризик.

Improveme.Tech
©2024 Improveme.Tech
×